loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu các hợp chất có tác dụng chống oxy hóa từ cây diếp cá Houttuynia Cordata Thunb. (Saururaceae) và cây bùm bụp Mallotus Apelta (Lour.) Muell.-ARG (Euphorbiaceae) / Hà Việt Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thanh Hương, Châu Văn Minh

Tác giả : Hà Việt Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thanh Hương, Châu Văn Minh

Nhà xuất bản : Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Cây Bùm bụp -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Cây Diếp cá -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Dược liệu học -- Tóm tắt. 4. Hóa thực vật học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16086
Phục vụ đọc tại chỗ
Top