loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây bầu đất (Gynura Sarmentosa DC.), cây cải đồng (Grangea Maderaspatana Poir.) và quả chuối hột (Musa Balbisiana Colla) / Đỗ Quốc Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền

Tác giả : Đỗ Quốc Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền

Nhà xuất bản : Viện Hóa học

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Cây Bầu đất -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Cây Cải đồng -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Cây Chuối hột -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Dược liệu học -- Tóm tắt. 5. Hóa dược -- Tóm tắt. 6. Hóa thực vật học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16074
Phục vụ đọc tại chỗ
Top