loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Mỡ Phú Thọ Magnolia Phuthoensis / Mai Đình Trị ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hạnh, Võ Định Tường

Tác giả : Mai Đình Trị ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hạnh, Võ Định Tường

Nhà xuất bản : Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Cây Mỡ -- Việt Nam -- Phú Thọ -- Tóm tắt. 2. Dược liệu học -- Tóm tắt. 3. Hóa dược -- Tóm tắt. 4. Hóa thực vật học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16062
Phục vụ đọc tại chỗ
Top