loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính độc tế bào của các hợp chất có trong cây Mại liễu - Họ Na (Miliusa Balansae Fin. & Gagnep. - Annonaceae) / Đỗ Thị Thu Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Sung, Nguyễn Thị Ngọc Tú

Tác giả : Đỗ Thị Thu Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Sung, Nguyễn Thị Ngọc Tú

Nhà xuất bản : Viện Hóa học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Cây Mại liễu -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Dược liệu học -- Tóm tắt. 3. Flavonoit -- Phân tích -- Tóm tắt. 4. Hóa dược -- Tóm tắt. 5. Hóa thực vật học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16060
Phục vụ đọc tại chỗ
Top