loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính gây ngán ăn đối với côn trùng của hạt một số loài thuộc chi Citrus và lá cây tứ chẻ ba (Tetradium Trichotomum Lour.), họ rutaceae / Bùi Kim Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Tuấn, Phan Đình Châu

Tác giả : Bùi Kim Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Tuấn, Phan Đình Châu

Nhà xuất bản : Viện Hóa học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : xiii,174 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Cây họ Cam -- Việt Nam. 2. Cây Tứ chẻ ba -- Việt Nam. 3. Hóa thực vật học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16081
Phục vụ đọc tại chỗ
Top