loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây diếp cá suối Gymnotheca Chinensis Decne. và lá thành ngạnh trơn Cratoxylon Cochinchinese (Lour.) Blume ở Việt Nam / Hà Việt Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thanh Hương, Nguyễn Hữu Khôi

Tác giả : Hà Việt Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thanh Hương, Nguyễn Hữu Khôi

Nhà xuất bản : Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [10], 131, [43] tờ: minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Cây Diếp cá suối -- Việt Nam. 2. Cây Thành ngạnh trơn -- Việt Nam. 3. Dược liệu học. 4. Hóa dược. 5. Hóa thực vật học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16063
Phục vụ đọc tại chỗ
Top