loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính chống ung thư, hoạt tính ức chế miễn dịch của một số cây thuốc Việt Nam / Lại Thị Kim Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền

Tác giả : Lại Thị Kim Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền

Nhà xuất bản : Viện Hóa học

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [12],118,13 tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 615.321

Chủ đề : 1. Cây thuốc -- Thành phần. 2. Loganiaceae. 3. Moraceae. 4. Ung thư -- Điều trị thay thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16025
Phục vụ đọc tại chỗ
Top