loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu phân bố của bức xạ hãm và Nơtron trên các máy gia tốc Electron năng lượng 15 MeV, 65 MeV và 2,5 GeV / Phạm Đức Khuê ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Đỗ, Trần Đức Thiệp

Tác giả : Phạm Đức Khuê ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Đỗ, Trần Đức Thiệp

Nhà xuất bản : Viện Vật lý và Điện tử

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 539.73

Chủ đề : 1. Bức xạ hãm -- Phân cực -- Tóm tắt. 2. Electron -- Phân tán -- Tóm tắt. 3. Máy gia tốc hạt -- Tóm tắt. 4. Nơtron -- Phân tán -- Tóm tắt. 5. Va chạm (Vật lý nguyên tử) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15922
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top