loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tác động của lốc xoáy lên công trình xây dựng và đề xuất phương pháp tính có xét đến điều kiện Việt Nam / Nguyễn Ngọc Tình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Phó, Nguyễn Xuân Chính

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Phó, Nguyễn Xuân Chính

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 693.85

Chủ đề : 1. Công trình xây dựng chịu bão -- Thiết kế và xây dựng -- Tóm tắt. 2. Lốc xoáy -- Mô hình toán học -- Tóm tắt. 3. Phòng chống lốc xoáy -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Vòi rồng -- Phòng chống -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15870
Phục vụ đọc tại chỗ
Top