loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của quá trình đô thị hóa đến biến đổi môi trường và bệnh tật của cộng đồng dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1990-2007 / Phạm Gia Trân ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Hưng

Tác giả : Phạm Gia Trân ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Hưng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [16],250,[10] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 362.109597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Sức khỏe cộng đồng -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Sức khỏe cộng đồng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15815
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15817 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18396
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18397 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top