loading

Luận án, luận văn

Kiến thức thái độ thực hành của bà mẹ và nguyên nhân ảnh hưởng đến chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh tại huyện Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị Duy Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Diễm Hương, Trần Thị Liên Minh

Tác giả : Huỳnh Thị Duy Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Diễm Hương, Trần Thị Liên Minh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 614.59929201

Chủ đề : 1. Dây rốn -- Tóm tắt. 2. Dịch tễ học nhi khoa -- Tóm tắt. 3. Rốn -- Tóm tắt. 4. Trẻ sơ sinh -- Sức khỏe và vệ sinh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15796
Phục vụ đọc tại chỗ
Top