loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu chế tạo màng gương nóng truyền qua bằng phương pháp phún xạ Magnetron DC / Lê Trấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí, Trần Tuấn

Tác giả : Lê Trấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí, Trần Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 27tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21cm

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Magnetrons -- Tóm tắt. 2. Quang học -- Tóm tắt. 3. Zinc oxide -- Thuộc tính quang học -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15766
Phục vụ đọc tại chỗ
Top