loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một mô hình véctơ cho trường hấp dẫn / Võ Văn Ớn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Giao

Tác giả : Võ Văn Ớn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Giao

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 531.14

Chủ đề : 1. Lực hấp dẫn -- Tóm tắt. 2. Vector -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15761
Phục vụ đọc tại chỗ
Top