loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khả năng khai thác nước dưới đất và dự báo lún mặt đất do khai thác nước vùng Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Ngà ; Người hướng dẫn khoa học : Chế Đình Lý, Lê Mạnh Tân

Tác giả : Nguyễn Văn Ngà ; Người hướng dẫn khoa học : Chế Đình Lý, Lê Mạnh Tân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vi,105,[19] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 333.91

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Nước dưới đất. 3. Phát triển tài nguyên nước. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15781
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15782 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16264
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16265 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top