loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo màng gương nóng truyền qua bằng phương pháp phún xạ Magnetron DC / Lê Trấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí, Trần Tuấn

Tác giả : Lê Trấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí, Trần Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ii,[15],160,ix tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Magnetrons. 2. Quang học. 3. Zinc oxide -- Thuộc tính quang học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15765
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15767 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top