loading

Sách, tuyển tập

Luật trí não : 12 qui luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở nhà và trường học / John Medina ; Mai Khanh d

Tác giả : John Medina ; Mai Khanh d

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 385tr. : hình vẽ ; 21cm

Số phân loại : 612.822

Chủ đề : 1. Não bộ. 2. Sinh lý học người.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 705/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 706/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top