loading

Sách, tuyển tập

Văn học Việt Nam thế kỷ XX : tiểu thuyết 1975 - 2000. Q.1, T.34 / Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ s.t., b.s

Tác giả : Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ s.t., b.s

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 969 tr. : chân dung ; 24 cm

Số phân loại : 895.922080034

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 304/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 305/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top