loading

Sách, tuyển tập

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước hiếu với dân

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 415tr. ; 21cm

Số phân loại : 335.4346

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 618/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top