loading

Sách, tuyển tập

Đêm trăng sao : thơ

Tác giả : Vũ Đình Huy

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 95tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 610/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 611/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top