loading

Luận án, luận văn

Khóa của lược đồ quan hệ / Lê Văn Bào

Tác giả : Lê Văn Bào

Nhà xuất bản : Viện Tin học

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 34 tờ : sơ đồ ; 30 cm

Số phân loại : 511.3

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Lược đồ quan hệ. 3. Toán logic.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6763
Phục vụ đọc tại chỗ
Top