loading

Sách, tuyển tập

A First book in comprehension, precis and composition = Luyện viết tiếng Anh trình độ sơ & trung cấp / L.G. Alexander ; Nguyễn Thành Yến d. và chú giải

Tác giả : L.G. Alexander ; Nguyễn Thành Yến d. và chú giải

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 161tr. ; 21cm

Số phân loại : 428

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Luyện viết. 2. Tiếng Anh -- Tu từ học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.17698
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top