loading

Sách, tuyển tập

Big step TOEIC 1 / Kim Soyeong, Park Won ch.b. ; Lê Huy Lâm d

Tác giả : Kim Soyeong, Park Won ch.b. ; Lê Huy Lâm d

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 26cm

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 324tr. : tranh ảnh ; 26cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 428.24

Chủ đề : 1. TOEIC (Trắc nghiệm tiếng Anh giao tiếp quốc tế). 2. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 47/2010
(K08.37_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 48/2010
(K08.37_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VV 49/2010 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VV 50/2010 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top