loading

Sách, tuyển tập

Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh : khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong bạn để thực hiện hóa mọi ước mơ / Adam Khoo, Stuart Tan ; d.giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy

Tác giả : Adam Khoo, Stuart Tan ; d.giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 455tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Tâm lý học ứng dụng. 2. Thành công. 3. Tự hoàn thiện (Tâm lý học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.17644
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.17645
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top