loading

Sách, tuyển tập

Vầng trăng khuyết : tập truyện ngắn / Trần Tự

Tác giả : Trần Tự

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 319tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 122/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 123/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 18141
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top