loading

Sách, tuyển tập

Vết đạn thành cửa Bắc : tiểu thuyết lịch sử / Ngô Văn Phú

Tác giả : Ngô Văn Phú

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 351tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 106/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 107/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 17997
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top