loading

Tấm áo cuối cùng [tài liệu ghi âm] / Nhiều Tác giả ; Tạ Duy Anh s.t

Tác giả : Nhiều Tác giả ; Tạ Duy Anh s.t

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM (02:15:56) : âm thanh ; 4 3/4 in

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Sách nói. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Khiếm Thị SN 1206
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Khiếm Thị SN 1207
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top