loading

Luận án, luận văn

Sử dụng phương pháp giải tích vào một số bài toán biên phi tuyến / Bùi Tiến Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hội Nghĩa

Tác giả : Bùi Tiến Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hội Nghĩa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Bài toán biên phi tuyến -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15653
Phục vụ đọc tại chỗ
Top