loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu sự biến đổi và lan truyền xung cực ngắn qua môi trường phi tuyến trong buồng cộng hưởng vòng / Trần Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Đình Chiến, Đinh Xuân Khoa

Tác giả : Trần Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Đình Chiến, Đinh Xuân Khoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Vinh

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Quang học phi tuyến -- Tóm tắt. 2. Quang học -- Tóm tắt. 3. Xung cực ngắn -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15608
Phục vụ đọc tại chỗ
Top