loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu vi giải phẫu đường qua mê nhĩ vào vùng góc cầu tiểu não / Nguyễn Quang Hiển ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Việt, Lê Văn Cường

Tác giả : Nguyễn Quang Hiển ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Việt, Lê Văn Cường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21cm

Số phân loại : 617.48

Chủ đề : 1. Hệ thần kinh -- Giải phẫu -- Tóm tắt. 2. Tiểu não -- Tóm tắt. 3. Vi giải phẫu -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15552
Phục vụ đọc tại chỗ
Top