loading

Luận án, luận văn

Những khó khăn tâm lí trong việc giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên sư phạm / Đoàn Thị Tỵ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Mùi

Tác giả : Đoàn Thị Tỵ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Mùi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 370.15

Chủ đề : 1. Giáo viên -- Tâm lý -- Tóm tắt. 2. Tâm lý học sư phạm -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15476
Phục vụ đọc tại chỗ
Top