loading

Sách, tuyển tập

Những ngày thơ ấu / Nguyên Hồng

Tác giả : Nguyên Hồng

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 143tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 4224/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 4225/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top