loading

Sách, tuyển tập

Informal employment in Indonesia / Sining Cuevas [et al.]

Tác giả : Sining Cuevas [et al.]

Nhà xuất bản : Asian Development Bank

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Mandaluyong City, Manila, Phil.

Mô tả vật lý : v,39tr. : biểu đồ ; 27cm

Số phân loại : 331.1109598

Chủ đề : 1. Kinh tế học lao động -- Indonesia. 2. Lao động -- Indonesia. 3. Nghiên cứu -- Indonesia -- Thống kê.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 AB 4032
Phục vụ đọc tại chỗ
Top