loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu sự biến đổi các đặc tính sinh lý, hóa sinh của một số giống lúa dưới ảnh hưởng của các nhóm vi sinh vật có ích phân lập từ đất lúa ở Thừa Thiên Huế / Phạm Thị Ngọc Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Lung, Lý Kim Bảng

Tác giả : Phạm Thị Ngọc Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Lung, Lý Kim Bảng

Nhà xuất bản : Đại học Huế

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : Huế

Mô tả vật lý : 170 tờ : hình vẽ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 29cm

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Lúa -- Sinh lý học. 2. Lúa -- Trồng trọt. 3. Phân bón sinh học. 4. Sinh lý học thực vật. 5. Luận án -- Việt Nam -- Huế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15548
Phục vụ đọc tại chỗ
Top