loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phổ, các kỹ thuật mô hình hóa, tính toán hóa lượng tử và thống kê để khảo sát cấu trúc và QSAR của các Flavonoit / Nguyễn Thị Nụ ; Người hướng dẫn khoa học : Chu Đình Kính, Lê Xuân Quế

Tác giả : Nguyễn Thị Nụ ; Người hướng dẫn khoa học : Chu Đình Kính, Lê Xuân Quế

Nhà xuất bản : Viện Hóa học

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 615.7

Chủ đề : 1. Flavonoids -- Phân tích -- Tóm tắt. 2. QSAR (Biochemistry) -- Tóm tắt. 3. Tương quan định lượng giữa cấu trúc và hoạt tính -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15401
Phục vụ đọc tại chỗ
Top