loading

Luận án, luận văn

Giải pháp phát triển thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam trong quá trình hội nhập tài chính, tiền tệ quốc tế / Tống Thiện Phước ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Quốc Cường, Đào Minh Phúc

Tác giả : Tống Thiện Phước ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Quốc Cường, Đào Minh Phúc

Nhà xuất bản : Học viện Ngân hàng

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [8],188 tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 29cm

Số phân loại : 658.15242

Chủ đề : 1. Cho thuê thiết bị công nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15473
Phục vụ đọc tại chỗ
Top