loading

Luận án, luận văn

Đánh giá những cải tiến về giảng dạy giải phẫu học tại trường Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh / Ngô Trí Hùng

Tác giả : Ngô Trí Hùng

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25tr. : biểu đồ ; 21 cm

Chủ đề : 1. Phẫu thuật -- Dạy và học -- Tóm tắt luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 7370
(K07.34_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top