loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tác dụng làm mềm mở cổ tử cung và gây chuyển dạ của Misoprostol / Lê Hoài Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Hoa Hồng, Trần Thị Phương Mai

Tác giả : Lê Hoài Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Hoa Hồng, Trần Thị Phương Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y Hà Nội

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 618.2

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15308
Phục vụ đọc tại chỗ
Top