loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Cuba (1959-2005) / Nguyễn Trinh Nghiệu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Ngọc Dung

Tác giả : Nguyễn Trinh Nghiệu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Ngọc Dung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 327.59707291

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15235
Phục vụ đọc tại chỗ
Top