loading

Sách, tuyển tập

Con cái chúng ta đều giỏi : bí quyết làm trỗi dậy tài năng trong con bạn / Adam Khoo, Gary Lee ; d.giả Trần Đăng Khoa [và nh.ng. khác]

Tác giả : Adam Khoo, Gary Lee ; d.giả Trần Đăng Khoa [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 359 tr. : chân dung, tranh ảnh màu ; 24 cm

Số phân loại : 649.7

Chủ đề : 1. Nuôi nấng và dạy dỗ trẻ em. 2. Phát triển trẻ em. 3. Thành công của trẻ em.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1375/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1376/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top