loading

Sách, tuyển tập

Đêm si tình Thượng Hải / Ngô Du ; người dịch Nguyễn Trang, Bích Hường

Tác giả : Ngô Du ; người dịch Nguyễn Trang, Bích Hường

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 479 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3585/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3586/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 28139
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 28140
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top