loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác TiO2 và TiO2 pha tạp N (TiO2:N) / Vũ Thị Hạnh Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí, Lê Văn Hiếu

Tác giả : Vũ Thị Hạnh Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Chí, Lê Văn Hiếu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii,147,xxvii tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 535.8

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Màng quang học. 4. Màng Titan đioxýt. 5. Quang xúc tác.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15199
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top