loading

Sách, tuyển tập

Tiếng Anh giao tiếp hiện đại (sinh hoạt thường ngày, giao lưu - giao thông, du lịch) = Modern English communication / b.s. Tri Thức Việt ; h.đ. Nguyễn Thị Thanh Yến

Tác giả : b.s. Tri Thức Việt ; h.đ. Nguyễn Thị Thanh Yến

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 286tr. ; 18cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.17052
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.17054
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3140/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3141/2009 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3142/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top