loading

Sách, tuyển tập

Tiếng Anh giao tiếp hiện đại (quan tâm - thăm hỏi, miêu tả - hy vọng, buồn phiền - lo lắng) = Modern English communication / b.s. Tri Thức Việt ; h.đ. Nguyễn Thị Thanh Yến

Tác giả : b.s. Tri Thức Việt ; h.đ. Nguyễn Thị Thanh Yến

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 218tr. ; 18cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.17050
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3144/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 3145/2009 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3146/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3147/2009 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top