loading

Sách, tuyển tập

Hắc tâm bạch thủ. T.4 / Ngọa Long Sinh

Tác giả : Ngọa Long Sinh

Nhà xuất bản : Nxb. Thanh Hóa

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Thanh Hóa

Mô tả vật lý : 287tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.17015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top