loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phân tích tài liệu từ ở Nam bộ bằng phép biến đổi wavelet / Dương Hiếu Đẩu ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Liệt, Trần Vĩnh Tuân

Tác giả : Dương Hiếu Đẩu ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Liệt, Trần Vĩnh Tuân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi,142 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 530.15

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 2. Vật lý toán -- Phép biến đổi wavelet. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15174
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15175 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top