loading

Luận án, luận văn

Lượng giá dự án chuyển giao kỹ thuật cao trong phẫu thuật tim cho trẻ em tại một nước đang phát triển kinh tế / Nguyễn Ngọc Chiếu

Tác giả : Nguyễn Ngọc Chiếu

Nhà xuất bản : Đại học y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 152 tờ : sơ đồ,biểu đồ ; 30 cm

Chủ đề : 1. Phẫu thuật tim, dụng cụ công nghiệp -- Đánh giá -- Luận án. 2. Tim -- Phẫu thuật -- Dụng cụ -- Đánh giá -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 7334
(K07.34_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 8488
(K07.33_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top