loading

Sách, tuyển tập

Đường còn dài, còn dài ... : truyện / Nguyễn Thiên Ngân

Tác giả : Nguyễn Thiên Ngân

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 159tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Sinh viên -- Tiểu thuyết. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2355/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2356/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top