loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo một số loại liều kế ứng dụng trong kỹ thuật xử lý bức xạ / Hoàng Hoa Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Phùng Văn Duân, Ngô Phú An

Tác giả : Hoàng Hoa Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Phùng Văn Duân, Ngô Phú An

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 20cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Bức xạ ion hóa -- Tóm tắt. 2. Bức xạ -- Kỹ thuật xử lý bức xạ -- Tóm tắt. 3. Hóa bức xạ -- Ứng dụng -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15153
Phục vụ đọc tại chỗ
Top