loading

Luận án, luận văn

Một số vấn đề trong lý thuyết các mở rộng hệ động lực / Tôn Quốc Bình

Tác giả : Tôn Quốc Bình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 7 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Động lực học -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phương trình vi tích phân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6646
Phục vụ đọc tại chỗ
Top