loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mô phỏng Transistor phân tử vòng Benzene liên kết 1-4 với các nguyên tố thuộc nhóm Halogen / Trần Tiến Phức ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Sỹ Hiền

Tác giả : Trần Tiến Phức ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Sỹ Hiền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21cm

Số phân loại : 537.6

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn -- Tóm tắt. 2. Transistor -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15091
Phục vụ đọc tại chỗ
Top